Teemallinen retrospektiivi

Retrospektiiviseen kokonaisuuteen valitut teokset on jaoteltu yläotsikoin erillisiin osioihin, jotka toimivat leikkauspisteinä sekä kronologiselle että temaattiselle jäsentelylle. Yksittäisiin osioihin  sisältyy vaihtelevasti teoksia, jotka keskustelevat aikakausien yli. Retrospektiivi kostuu teoksista, jotka reflektoivat olemistani ja asettumistani ajassa ja paikassa.