RETROSPEKTIIVI

Retrospektiiviseen kokonaisuuteen valitut teokset on jaoteltu yläotsikoin erillisiin osioihin, jotka toimivat leikkauspisteinä sekä kronologiselle että temaattiselle jäsentelylle. Yksittäisiin osioihin  sisältyy vaihtelevasti teoksia , jotka keskustelevat aikakausien yli. Retrospektiivi kostuu maalauksista ja veistoksesta, jotka reflektoivat olemistani ja asettumistani ajassa ja paikassa.