Väsynyt kaupunki 1987

Öjy kankaalle 180x200 cm
Kuva: Ove Tammela
© Helsingin kaupungin taidemuseo